Minőségpolitika

A NEW KONSTRUKTÍV Kft. feladata a megrendelők számára az alapító okiratban és a társasági szerződésben meghatározott tevékenységek elvégzése.

A társaság vezetése elhatározta, hogy tevékenysége során a minőséget elsődleges szempontként kezeli. A javítási, gyártási technológiák folyamatos fejlesztése, a munkatársak rendszeres továbbképzése, a minőségért vállalt felelősség teljes kiterjesztése révén kíván megfelelni a vevők és a piac igényeinek.

A fő cél az optimális minőség biztosítása, a vevők igényeinek teljeskörű kielégítése, hogy a szolgáltatás eredményeként a karbantartott, javított, gyártott berendezések a megrendelő által meghatározott célra a megkívánt, előírt minőségben és időben álljanak rendelkezésre.


E kézikönyvben előírtak és azok szigorú betartása hivatott biztosítani a szolgáltatások ill. termékek előírt minőségét.

Biztosítom, hogy minőségirányítási rendszerünk működni fog és hogy minőségpolitikánk lényegét minden dolgozónk megismerje és megértse, megvalósításának cselekvő részese legyen.

Vezetői jogkörömnél fogva elrendelem, hogy a Minőségirányítási Kézikönyvben megnevezett személyek kötelesek a rájuk ruházott feladatot maradéktalanul végrehajtani. Kötelesek a hozzájuk tartozó beosztott dolgozók minőségüggyel kapcsolatos teendőit a kézikönyv tartalmának megfelelően megszervezni, irányítani és ellenőrizni.

Amennyiben a minőségirányításért felelős személy, s más szervezetek között olyan minőséggel kapcsolatos vitás helyzet alakul ki, melynek feloldására a kézikönyv nem ad eligazítást, ilyen esetben a vitatott kérdést döntésre elém kell terjeszteni.

Zalaegerszeg, 2007. január 03.